Kontrola erozji

Zabezpieczanie i stabilizacja skarp i nasypów przed osuwaniem.

Natryskowa metoda hydrosiewu jest również idealna do stabilizacji skarp i nasypów. W szybki i ekonomiczny sposób można zabezpieczać wysokie skarpy, nasypy, nadkłady, dochodzące nawet do 50 metrów długości. Powstały w ten sposób system korzeniowy, skutecznie zabezpiecza skarpy przed osuwaniem się oraz przed erozją deszczową i wiatrową, co pozwala zaoszczędzić ogrom pracy i kosztów inwestycyjnych. Wartością dodaną przy hydrodynamicznym zabezpieczaniu antyerozyjnym jest zawsze jednoczesne ograniczenie pylenia oraz inicjacja procesów glebotwórczych.

Usuwanie skutków erozji gruntów, skarp i nasypów pochłania  nawet 20% kosztów robót ziemnych.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

Nasza firma wykonuje zabezpieczenia skarp i nasypów drogowych metodą hydrosiewu. Metoda ta pozwala skutecznie ochronić pochyły grunt przed deflacją, opadającą podczas deszczów wodą oraz zapobiega powstawaniu jego erozji wodnej i wietrznej, będącej wynikiem wpływu warunków atmosferycznych. Pamiętajmy, że skarpa stanowi ważny element konstrukcyjny budowli ziemnych.

Poza oczywistą ochroną powierzchni dodatkowo otrzymujemy piękną zieleń w zależności od wybranej mieszanki nasion traw lub motylkowatych drobnonasiennych. Trawy bowiem są najbardziej odporne spośród wszystkich roślin nadajacych się do wstępnego i trwałego zagospodarowania terenu wokół dróg. Teraz nie musimy się obawiać, że cały siew nasion zostanie wypłukany, wywiany lub wydziobany przez ptaki.

Metoda hydrosiewu jest również szeroko stosowana do metalowych konstrukcji gabionowych (kosze wypełnione kamieniami). Gabiony obsiewa się krótko korzennymi mieszankami traw bądź dzikich kwiatów. Hydrosiew pozwala na całkowite pokrycie trawą dowolnych powierzchni. Tworzy on autonomiczną warstwę troficzną (odżywczą), w której mogą się wykształcić korzenie darni, nawet nie mając dostępu do gleby rodzimej.

Czym prędzej zabezpiecz skarpy i nasypy na swojej budowie!
Unikniesz pewnych kłopotów z ubezpieczycielami.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

W szybki, skuteczny i ekonomiczny sposób umacniamy i zazieleniamy również skarpy, nasypy i wały przeciwpowodziowe. Odpowiedni dobór specjalnych traw powoduje po pierwsze trwałe zazielenienie, a po drugie wewnętrzne umocnienie wałów dzięki głębokiemu, przestrzennie rozgałęzionemu systemowi korzeniowemu. Jako jedna z niewielu firm w Polsce, dysponujemy specjalistycznym, terenowym sprzętem z napędem 6x6, dzięki któremu możemy wjechać w niemalże każdy, trudny teren.

 

Nasz produkt - agacell®TMP - Tymczasowa Masa Przeciwerozyjna

To nasz produkt skomponowany specjalnie do drogowych zabezpieczeń antyerozyjnych. W łatwy i ekonomiczny sposób tymczasowo zabezpiecza nowo wyprofilowane skarpy i nasypy przed osuwaniem. Doskonale chroni "świeże" skarpy przed opadającą wodą deszczową pochłaniając i odprowadzając ją w bezpieczny sposób. Zabezpieczona masą przeciwerozyjną skarpa w połączeniu z systemami  SNEYK, regulującymi spływającą wodę, tworzy niemalże 100% zabezpieczenie skarp przed erozją, ablacją, osuwaniem czy żłobieniem skarp. W miarę konieczności tymczasowe zabezpieczenie antyerozyjne firma nasza może wykonać na 3, 6 lub 12 miesięcy.

Kontrola erozji skarp i nasypów AGATA

Prawie wszystkie specyfikacje techniczne OST sugerują zastosowanie tymczasowych mas przeciwerozyjnych. Oto fragment z jednej ze specyfikacji.


OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z włókien celulozowych, geosyntetyków, kompozytów, emulsji lateksowych np. metodą mulczowania lub hydromulczowania. Hydromulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. włókien celulozowych, sieczki, stróżyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno być wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

Aktualizacja do OST, D - 06.01.01, punkt 5.4
NASZE REALIZACJE

KONTROLA PYLENIA

Dustergent celluGuard® to produkt światowej klasy. Został opracowany specjalnie z myślą by wiązać małe, pyliste cząsteczki wszelkiego rodzaju podłoży naturalnych i syntetycznych. Nasza firma AGATA świadczy profesjonalne usługi zabezpieczania przed wtórnym pyleniem tym opatentowanym dustergentem. Więcej na www.kontrolapylenia.pl

FIRMA AGATA

Polska firma AGATA to specjalista w zakresie zazieleniania, kontroli erozji i stabilizacji gruntów metodą hydrosiewu. W ten ekonomiczny i szybki sposób zazieleniamy pobocza, skarpy, nasypy przy drogach, autostradach, kolejach, trawniki ogrodowe, firmowe i przemysłowe, parki miejskie oraz obiekty sportowe. Firma jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Erozji (IECA.org). Istniejemy na rynku budowalnym od 1986 roku. 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - Hydrosiew, hydroobsiew, hydrohumusowanie 2019

2019 © fixfix.pl