HYDRO-REHABILITACJA LASÓW

ODTWARZANIE OBSZARÓW LEŚNYCH PO POŻARACH.

Po pożarze, spalone obszary leśne są narażone na erozję wodną i wietrznąi związane z nią niebezpieczne osunięcia gleb, wymycia nasion, zanieczyszczenia pobliskich wód. Spowodowane jest to głównie podczas ulewnych deszczów przez spływające błoto, osady i popiół. Dodatkowo bardzo poważny problem to trudność nasiąkliwości gleby. Gleba po pożarze najczęściej wykazuje właściwości hydrofobowe, "teflonowe", nie przyjmujące wody.

Hydro-rehabilitacja  czyli kontrola  erozji ściółki leśnej.

W celu awaryjnego odzyskania odpowiednich parametrów wierzchniej warstwy zniszczonej ściółki, chłonności gleby, a także odzyskania pewnych walorów przyrodniczych w terenach po klęsce żywiołowej, firma AGATA oferuje swoją autorską, zieloną technologię szybkiego reagowania czyli hydro-rehabilitację. Hydro-rehabilitacja to pokrywanie spalonych terenów leśnych specjalnie przygotowaną, wodną ściółką zawierającą nasiona roślin, włókien celulozowych i lepiszcza przy użyciu aplikatorów lądowych i powietrznych. Aplikując na spalone powierzchnię odpowiednio przygotowaną ściółkę i lepiszcze wspomagamy kontrolować erozję gleb do momentu, gdy wykiełkują nowe rośliny. Technologia ta znacznie łagodzi problemy związane z pożarem, zatrzymuje wodę, przyśpiesza inicjację procesów glebotwórczych, chroni zachowane i nowe nasiona roślin, wspomaga przyrodę i z czasem przywraca zdrowy krajobraz. Szybkość odtworzenia spalonych lasów jest uwzględniona rodzajem użytych nasion, jak i warunkami pogodowymi. Wartością dodaną przy hydrodynamicznym odtwarzaniu obszarów popożarowych jest jednoczesne ograniczenie pylenia.

Hydro-rehabilitacja to nasz sposób na odtworzenie przyrody w lesie po pożarze.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

Nasza firma wykonuje profesjonalną i biodegradowalną rehabilitację terenów popożarowych.

Pierwszym krokiem po ogniowej klęsce żywiołowej jest ocena danych terenów. Spalone drzewa są potencjalnie niebezpieczne i muszą być zidentyfikowane i usunięte. Spalone obszary stanowią również zagrożenie erozją gleby, aż do momentu przywrócenia odpowiedniej roślinności. Przyśpieszyć ten proces możemy poprzez rehabilitację najdotkliwiej spalonych obszarów dzięki mieszankom nasion traw, drzew i krzewów. Mieszanki nasion powinny być wolne od chwastów, przetestowane pod względem jakości, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się inwazyjnych i szkodliwych roślin. Nasi eksperci firmy AGATA wraz z ekspertami określonych terenów wybiorą odpowiednie gatunki roślin dla dotkniętego pożarem regionu i klimatu.

Dzięki hydro-rehabilitacji następuje szybkie odtworzenie systemów przyrodniczych.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

W szybki, skuteczny i ekonomiczny sposób hydrorehabilitacja umacnia również skarpy, nasypy i wały. Odpowiedni dobór specjalnych traw powoduje po pierwsze trwałe zazielenienie, a po drugie wewnętrzne umocnienie stromych obszarów dzięki głębokiemu, przestrzennie rozgałęzionemu systemowi korzeniowemu. Jako jedna z niewielu firm w Europie, dysponujemy specjalistycznym, terenowym sprzętem z napędem 6x6 wraz z systemem węży, dzięki któremu możemy wjechać w niemalże każdy, trudny teren. W zależności od zadania dysponujemy również wynajmowanym sprzętem lotniczym, aby zabezpieczyć przed erozją najbardziej niedostępne rejony leśne.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

 

Nasz produkt - agacell®FOREST - Masa hydro-rehabilitacyjna

agacell®FOREST jest mieszanką odpowiednio wyselekcjonowanych nasion, naturalnych włókien celulozowych i naturalnego lepiszcza, który pomaga w istotny sposób przylgnąć nawet do stromych wzgórz i zboczy. Biodegradowalna, wysoce absorpcyjna masa kontroluje erozję, wspomaga wilgotność i stabilizuje glebę, zapewnia niezbędną pożywkę dla pozostałych po pożarze jak i nowych nasion traw, motylkowych, krzewów czy drzew.

Rehabilitacja, rekultywacja, odnowa lasów po pożarach

 


 

KONTROLA PYLENIA

Dustergent celluGuard® to produkt światowej klasy. Został opracowany specjalnie z myślą by wiązać małe, pyliste cząsteczki wszelkiego rodzaju podłoży naturalnych i syntetycznych. Nasza firma AGATA świadczy profesjonalne usługi zabezpieczania przed wtórnym pyleniem tym opatentowanym dustergentem. Więcej na www.kontrolapylenia.pl

FIRMA AGATA

Polska firma AGATA to specjalista w zakresie zazieleniania, kontroli erozji i stabilizacji gruntów metodą hydrosiewu. W ten ekonomiczny i szybki sposób zazieleniamy pobocza, skarpy, nasypy przy drogach, autostradach, kolejach, trawniki ogrodowe, firmowe i przemysłowe, parki miejskie oraz obiekty sportowe. Firma jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontroli Erozji (IECA.org). Istniejemy na rynku budowalnym od 1986 roku. 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - Hydrosiew, hydroobsiew, hydrohumusowanie 2019

2019 © fixfix.pl